...

Program razvoja podeželja

evropski_kmetijski_sklad
Projekt: Nakup lesno obdelovalnih strojev in programskega paketa Megacad SD TISCHLERpro

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij
Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Operacija: Nakup opreme strojev in naprav
Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na
podeželju

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:

 • Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • Povečanje števila zaposlenih;
 • Varovanje okolja;
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:

 • Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
 • 1 nova zaposlitev
 • Zmanjšanje vplivov na okolje
 • Energetska učinkovitost tehnološke opreme

Spletna stran Evropske komisije.

Spletna stran Programa razvoja podeželja.

Scroll to Top
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.