...

Program razvoja podeželja

evropski_kmetijski_sklad
Projekt: Nakup lesno obdelovalnih strojev in programskega paketa Megacad SD TISCHLERpro

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij
Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Operacija: Nakup opreme strojev in naprav
Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na
podeželju

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:

 • Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • Povečanje števila zaposlenih;
 • Varovanje okolja;
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:

 • Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
 • 1 nova zaposlitev
 • Zmanjšanje vplivov na okolje
 • Energetska učinkovitost tehnološke opreme

Spletna stran Evropske komisije.

Spletna stran Programa razvoja podeželja.

Scroll to Top
BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.